Qjobs Professionals voor Bouw en Infra

partner in flexibiliteit en wendbaarheid Als intermediair op gebied van werving & selectie, detachering en uitzenden leveren wij professionals aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers voor het gehele Design, Build/Construct & Maintain proces in het Ruimtelijk en Fysieke Domein.

Over ons

Martin Schönfeld, directeur van Qjobs Professionals voor Bouw en Infra, deed na zijn opleiding ‘civiele techniek’ werkervaring op bij het MKB in de Bouw- en Infrasector. Gedurende de ruim dertig jaren die volgden, heeft hij zich binnen het MKB in de Bouw- en Infrasector ontwikkeld van assistent uitvoerder tot uitvoerder, hoofduitvoerder, projectleider en bedrijfsleider om uiteindelijk, nog 16 jaar in diverse directiefuncties actief te zijn. Inmiddels brengt hij zijn rijke kennis en ervaring tot uiting in zijn eigen bedrijf Qjobs Professionals voor Bouw en Infra. https://nl.linkedin.com/in/mjsdbmo

Voor een gezonde flexibele schil

De branche is veranderd sinds het uitbreken van de crisis. Denk aan verschuivingen van onderlinge verantwoordelijkheden en de invoering van de innovatieve aanbesteding- en contractvormen zoals BVP, D&B/D&C (FMO) aangevuld met EMVI criteria en de UAV-GC. Om in te kunnen spelen op deze veranderde marktomstandigheden zijn flexibiliteit en wendbaarheid onmisbare kernwaarden geworden. Ook op gebied van arbeid. Qjobs Professionals voor Bouw en Infra is voor u de betrouwbare en gespecialiseerde partner om deze flexibele schil gezond, actief en maximaal wendbaar te houden.

Onze dienstverlening:

  • Werven & Selecteren
  • Detacheren
  • Uitzenden

Onze management & kader professionals voor Opdrachtgevers in het Ruimtelijk en Fysieke domein:

  • Risicomanagers, Contractmanagers, Omgevingsmanagers, Assetmanagers, Teamleiders, Adviseurs, Vastgoedmanagers, Projectmanagers, Projectleiders, Directievoerders, Toezichthouders etc.

Onze management & kader professionals voor Opdrachtnemers in het Ruimtelijk en Fysieke domein:

  • Projectmanagers, (Project)Ontwikkelaars, Tendermanagers, Procesmanagers, Risicomanagers, Contractmanagers, Omgevingsmanagers, Assetmanagers, Constructeurs, Architecten, Tekenaars, Kostendeskundigen, Projectleiders, Projectcoördinatoren, Werkvoorbereiders, (Hoofd) Uitvoerders, etc.

Voor Installatietechnische professionals werkt Qjobs Professionals voor Bouw en Infra als CO-maker samen met dé specialist op dit gebied uit deze sector. Om de juiste man op het juiste moment op de juiste plaats te kunnen plaatsen, stappen wij als ketenpartner bij voorkeur al in de Planontwikkeling- Designfase aan boord.

Sterke backoffice

Om als Qjobs dagelijks het verschil te kunnen maken hebben we de beschikking over een sterke backoffice die namens ons de salariëring van onze medewerkers en facturatie aan opdrachtgevers op correcte wijze uitvoert. Onze backoffice beschikt over een NEN 4400 certificering en is een volwaardig ABU-lid.

Aanvullende informatie

Neem voor een persoonlijke kennismaking, aanvullende informatie of een vrijblijvende offerte voor onze dienstverlening contact op met Martin Schönfeld, directeur van Qjobs Professionals voor Bouw en Infra.

Contact

De Kandelaar 1, 1852 KG Heiloo            +31 6 831 88 773 bouweninfra@qjobs.nl

Martin Schönfeld